NÖN, 19.1.2015

Artikel v. Gilbert Weisbier
Artikel v. Gilbert Weisbier

Kurier, 3.1.2014

 

Theater in Weißenkirchen bereits 1913 in der Kremser Zeitung erwähnt.

Presseberichte 2013 (NÖN, Bezirksblätter)

NÖN, 16.1.2012

Krone, 09.01.2012

Krone

NÖN

Bezirksblatt 6/2010
Bezirksblatt 6/2010

Kurier

Website durchsuchen:

Teilen per: